Wat is het nu? Meer of minder personeel?

Geplaatst door

Op 25 januari 2018 berichtte De Morgen: ‘de meeste gemeenten zetten mes in personeel’. En dan ben ik als schepen van personeel uiteraard onmiddellijk getriggerd om het artikel te lezen. Wat Jan Leroy van de Vereniging van Steden en Gemeente naar voren brengt, namelijk ‘dat je niet van een zware afbouw kan spreken, maar dat gemeenten de tering naar de nering hebben gezet’, lijkt me een gezond principe. Net als ieder gezond bedrijf,  moet ook een Lokaal Bestuur omzichtig met zijn middelen omgaan en dit principe dient het ook te volgen bij zijn personeelsbeleid. Maar wil dit zeggen dat een zware afbouw van het ambtelijke apparaat nodig is? Neen, absoluut niet. Hoewel natuurlijk veel afhankelijk is van het aantal personeelsleden dat een Lokaal Bestuur in dienst heeft en het niveau van dienstverlening dat je wilt nastreven.

Nieuwsblad, 25/01 – De hier gepubliceerde cijfers stemmen op geen enkele manier overeen met de gegevens van de gemeenteadministratie zelf

Bij de in de media (De Morgen en Het Nieuwsblad) gepubliceerde cijfers moet wel een belangrijke kanttekening gemaakt worden: we zijn er in Kontich op geen enkele manier in geslaagd om de cijfers waarop de media zich gebaseerd hebben te achterhalen. Bovendien komen de gepubliceerde cijfers: in de gemeente Kontich zou het aantal personeelsleden in de periode 2011 tot 2017 met 20% gedaald zijn, op geen enkele manier overeen met de cijfers die we zelf binnen de gemeente hebben.

Toen ik in 2013 schepen van personeel werd, werkten er in de gemeente en het OCMW samen 177,78 voltijdse equivalenten. Voor een gemeente van 21.000 inwoners is dit zeer weinig. Het mes zetten in personeelsuitgaven is dan niet aan de orde, want dan zou een goede dienstverlening aan de bevolking wel eens onder druk kunnen komen te staan.

En dus hebben we in Kontich, binnen het nieuw organigram van het lokaal bestuur Kontich (integratie van gemeente, OCMW en Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) tot één gezamenlijk lokaal bestuur) een grondige oefening gedaan. Welke taken worden ons vanuit hogere overheden opgelegd en welke dienstverlening willen we aan onze bevolking aanbieden? Daarna zijn we gaan kijken welke en hoeveel personeelsleden je nodigt hebt om deze uitdagingen aan te kunnen. Want personeel is voor een Lokaal Bestuur hét kapitaal waarmee het zijn missie waar moet zien te maken.

Dat je deze oefening kan doen op een slimme manier en zonder ondoordacht veel personeel aan te werven, laten we in Kontich duidelijk zien. Hoewel we zeker heel wat nieuwe medewerkers hebben aangetrokken, was midden 2017 het aantal personeelsleden van het Lokaal Bestuur slechts licht gestegen. In de zomer van 2017 werkten er binnen het lokaal bestuur Kontich 181,36 VTE; we zijn dus met 3,58 VTE gestegen ten opzichte van 2013.

Veerle

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *