Ouderen kunnen samenhuizen in Kontich

Geplaatst door

Kontich maakt samenhuizen voor ouderen mogelijk in het voormalige klooster van Kontich Kazerne. Het is één concreet voorbeeld van de nieuwe woonvormen van het gemeentelijk woonbeleid in Kontich.
lees verder onder de video

De gemeente Kontich wil nieuwe woonvormen kansen geven. Dat is om verschillende redenen nodig. Enerzijds is ruimte schaars en duur waardoor we bewust moeten omspringen met de nog beschikbare ruimte. Anderzijds is het een sociologische trend dat steeds meer mensen alleen gaan wonen. Tot slot ontsnapt ook Kontich niet aan de demografische tendens van vergrijzing.

In 2008 telde Kontich nog 828 tachtigplussers tegenover 1350 vandaag. Binnen tien jaar zouden dat er ruim 1700 zijn.

Als je al die zaken samenneemt, dan blijken vooral alleenstaande ouderen een risico te lopen vereenzaming. 

Een van de mogelijke oplossingen is net het gemeenschappelijk wonen (ook wel samenhuizen genoemd). Dit betekent dat bewoners uit verschillende gezinnen vrijwillig in meer of mindere mate van gemeenschappelijkheid met elkaar samenleven. Voor de bewoners van zo’n woongemeenschap is de sociale meerwaarde van dit samenwonen enorm. Ze wonen dus zeker niet enkel samen vanuit economische motieven.

Er bestaan verschillende vormen van woongemeenschappen – zoals het gemeenschapshuis, woongroepen, co-wonen, cohousing en leefgemeenschappen. Het is niet de bedoeling om hier op al deze woonvormen in te gaan, maar wat al deze vormen gemeen hebben, is dat er altijd een aantal gemeenschappelijke ruimtes in het architecturale ontwerp zijn opgenomen. De mate waarin zaken gedeeld worden, kan echter sterk verschillen.

De gemeente Kontich wil niets opleggen of forceren, maar wil wel deze nieuwe woonvormen mogelijk maken voor mensen die dat wensen. Net omdat we hierin oplossingen voor de vergrijzing, de vereenzaming en de schaarse beschikbare ruimte zien die niet enkel in de toekomst maar ook nu al aan de orde zijn.

De herbestemming van het voormalige klooster van de Montfortanen in Kontich-Kazerne is een eerste voorbeeld. Nu in dit klooster geen paters meer samenleven, kan het gebouw na grondige renovatie ingezet worden voor een project van gemeenschappelijk wonen.

Als u vragen hebt over één of andere vorm van gemeenschappelijk wonen, contacteer dan Joost Fillet, schepen van wonen, joost.fillet@kontich.be

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *