Planmatig werken loont voor de Gemeente Kontich

Geplaatst door

Planmatig werken loont voor de Gemeente Kontich, 90% van het meerjarenplan is al gerealiseerd of in uitvoering.

Sinds 2013 zijn alle lokale besturen in Vlaanderen verplicht om te werken met een Beleids- en BeheersCyclus (BBC). In 2014 heeft de nieuwe bestuursploeg in Kontich deze methodiek aangegrepen om haar intentie om doordacht te besturen concreet te maken.

De hele oefening leverde een ambitieus meerjarenplan op voor de periode 2014-19 dat bestond uit 18 beleidsdoelstellingen, met in tesamen 272 acties.

Dankzij een accuratie opvolging, een versterking van het personeelskader en de inzet van velen, kan Kontich haar planning voor 90% realiseren.

Concreet is er ongeveer 4,5 jaar van de planperiode 2014-19 achter de rug: tijd om een tussentijdse balans op te maken. Die ziet er voor Kontich als volgt uit:

In het diagram kan je zien dat intussen 36% van die acties volledig zijn afgerond. 20% is uitgevoerd, maar nog verder door loopt omdat deze acties in de dagelijkse werking van de gemeente werden verweven. Daarnaast zijn 33% van de acties momenteel nog volop in uitvoering, met de bedoeling ze grotendeels tegen eind 2019, het einde van de looptijd van het meerjarenplan, te hebben voltooid.

Slechts ongeveer 1 op 10 acties van het meerjarenplan zal dus niet uitgevoerd worden. Ofwel omdat de actie niet meer nodig was of omdat andere prioriteiten tussentijds voorrang kregen.

Terwijl de gemeentediensten van het lokaal bestuur nog volop bezig zijn met de uitvoering van het de nog lopende acties, werken we aan de voorbereiding van een nieuw Meerjarenplan 2020-2025. Enkele bevragingen zoals het ouderenbehoefteonderzoek en het woonbehoefteonderzoek zijn daarvan een voorbereiding, alsook de ontwerpstudies voor het stationsplein, de centrumpleinen, de academie,  sportcentrum de nachtegaal en een masterplan voor de gemeenteschool.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *