Kontich herschikt structuren in belang van inwoners en gemeente

Geplaatst door

Zoals alle Belgische gemeenten, werkt Kontich samen met andere besturen in enkele strategische sectoren zoals water en energie. Die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (‘intercommunales’) zijn gewichtige structuren die vaak opleggen wat gemeenten moeten doen in plaats van omgekeerd.

Niet zo in Kontich. Van in het begin van de legislatuur spelen we een actieve rol. Zo hielden we het Chinese staatsbedrijf Stade Grid uit de energiedistributie en stimuleerden we diensten hen om te werken aan energie-transitie.

Nu de intergemeentelijke samenwerkingsperiode van 18 jaar bijna verstreken is, komt de verlenging ervan in zicht. Welke structuur is het meest interessant voor Kontich en haar inwoners? Na onderhandelingen en overleg voeren we twee wijzigingen door.

In de watersector heeft Kontich voorlopig twee structuren: Pidpa levert het water in Waarloos en Waterlink (voorheen AWW) elders in Kontich. In de toekomst sluiten we slechts aan bij één waterintercommunale, namelijk Pidpa. Die herschikking levert Kontich 1.300.000 euro op: de helft een verrekening van toekomstige dividenden, de helft een bonus uit de verkoop van de aandelen Waterlink. Voor de Kontichnaars wijzigt de waterkwaliteit niet, maar daalt de waterfactuur met bijna 10%.

In de energiesector schakelen we over van de distributienetbeheerder IVEKA naar Fluvius Antwerpen. Op korte termijn is deze keuze budgetneutraal. Op lange termijn verwachten we een voordeel omdat het (stedelijke) netwerk van Fluvius Antwerpen veel meer aansluitingen heeft per kilometer dan het (landelijke) netwerk van IVEKA.

Daarnaast vragen we dat Fluvius Antwerpen én Iveka werk maken van de energietransitie zoals afgesproken en bekrachtigd in de klimaatakkoorden van Parijs.

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *