Goed besturen… meer dan enkel op de centen letten

Geplaatst door

Vergelijk het met je thuissituatie. Je hebt misschien ooit een huis, wagen, fiets… gekocht. Daarvoor heb je moeten sparen. Investeerde je op dat moment niet meer in je jaarlijks tandartsbezoek, onderhield je je tuin niet meer… Waarschijnlijk niet 😊

Dat moet in Kontich ook zo zijn. Natuurlijk moet de boekhouding kloppen en mogen er geen financiële lasten worden doorgeschoven naar toekomstige generaties, maar dat geldt niet alleen voor de centen. Vandaag je jaarlijks tandartsbezoek uitstellen, betekent immers ook grotere kosten binnen 10 jaar. Hetzelfde geldt voor investeringen in welzijnszorg, groene ruimte, onderhoud van voet- en fietspaden, straten, sportinfrastructuur…

Om al haar ambities en projecten waar te maken zal Kontich moeten beschikken over een nieuw besturingsmodel dat verder kijkt dan enkel de budgetopvolging zoals dat vandaag nog het geval is.

Daarom wil Dorpslijst Sander niet enkel opvolgen of de kassa op het einde van de dag nog klopt, maar ook een aantal andere dingen concreet en meetbaar maken: gaat er voldoende geld naar welzijn, zijn er meer burgerinitiatieven, komt er speelruimte bij, hoeveel meter voetpad is heraangelegd, zijn er minder verkeersongevallen, …

Enkel zo weten we hoe het met Kontich gaat – want “meten is weten” en het leven is meer dan geld alleen.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *