Zorgzame gemeente

Geplaatst door

De prijs ‘Veerkrachtige Gemeente 2017’ is een beloning voor de vele initiatieven die de gemeente en het OCMW van Kontich nemen om mensen te ondersteunen. Op deze weg moet de gemeente doorgaan én versnellen.

Eerste aandachtspunt is een betere toegankelijkheid van de gebouwen en de openbare weg. Weg met drempels, paaltjes, moeilijke doorgangen en slechte voetpaden. Daarbij horen ook toegankelijke evenementen voor iedereen, alsook de eenvoud van  gemeentelijke informatie, zowel digitaal als op papier.

De hulp waar mensen recht op hebben, moet vlot aangeboden worden.

In wijken en buurten moet het lokaal bestuur de zorgzaamheid tussen mensen ondersteunen. Deze buurtgerichte zorg proberen we al uit in de wijk rond het dienstencentrum van de Hazelaar en rond het buurthuis Den Alf in Kontich Kazerne: we brengen een aantal zorgverstrekkers samen op één plaats, dicht in de buurt van wie de zorg nodig heeft.

Sinds de oprichting van de eerstelijnszone ZORA in 2017 kunnen eerstelijnszorgers zoals huisdokters, apothekers, thuiszorg, enz. beter samenwerken. Vanuit de lokale overheid hebben we grote verwachtingen van de eerstelijnszone:

  • meer tijd en capaciteit om mensen te verzorgen;
  • één meldpunt om snel de juiste zorgverstrekker in te schakelen;
  • vlotte overgang na een ziekenhuisopname met deskundige thuisbegeleiding.

Er is ook discussie in Kontich: moet de lokale overheid zich in deze sector actief opstellen of laten we de sector over aan andere organisaties? Dorpslijst Sander kiest voor het eerste: een actieve rol van de overheid om de professionele zorgcapaciteit te optimaliseren. Heel concreet willen we:

  • een sterke sociale dienst en een uitbreiding van de dienst gezondheid en eerstelijnssamenwerking;
  • de thuiszorgdienst versneld uitbouwen;
  • actieve buurtgerichte zorg met de oprichting van een tweede dienstencentrum;
  • de realiseerbaarheid van een openbaar woonzorgcentrum onderzoeken.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *