Wonen in een aangename omgeving

Geplaatst door

Veel inwoners van Kontich en Waarloos vinden een groene omgeving belangrijk. Daar moet de gemeente voor zorgen. Tussen 2013 en 2018 kwam er 16,5 ha natuur bij in Kontich & Waarloos, waarvan 6,5 ha nieuw bos. Maar het werk is nog niet gedaan.

 • Dorpslijst Sander wil doorgaan met bebossing in Kontich en Waarloos. We herstellen de open waterstructuren van beken, grachten en waterbuffers en combineren dit met grassen, kruiden, struiken en bomen. Dit voorkomt verdroging en overstromingen, en creëert tegelijkertijd een gezonde leefomgeving.
 • De natuur ontwikkelen we in veel vormen en trachten we te combineren met andere doelen. Groene speelruimtes zijn bijvoorbeeld avontuurlijker dan plastieken speeltuigen op onze speelpleintjes.
 • Vooral de Kontichse woonkernen snakken naar meer groen en natuur. We willen creatief zijn met straatgroen, woongroen, buurtgroen, tuinen, parkjes en plantsoenen. Het beheer ervan kan zeker gedeeld worden met omwonenden die vrijwillig meewerken.
 • Er komt een park aan Groeningen. Hessenpoelbos is de groene long van Waarloos. De Zandbergen zijn een schitterend groen speelterrein, maar we willen dit gebied beter onderhouden. Het Hof Van Spruyt (Kontich Kazerne) is in privé handen, maar wij zien dit als een prachtig groen speeldomein in de toekomst.

Wonen in Kontich wordt fijn, met pleinen waar plaats is voor gezellige terrasjes, met rust- & stilteplekken. We willen verschillende soorten speelpleinen, voor de allerkleinsten maar ook voor de allergrootsten. En er mogen nog meer zitbanken bijkomen, ook al plaatsten we er de voorbije jaren al tientallen.

De kwaliteit van wonen betekent ook betaalbaar wonen en voldoende sociale woningen, zorgwoningen en een zorgaanbod in de eigen buurt, zodat mensen er kunnen blijven wonen als ze ouder worden.

4 reacties

 1. Ik denk dat jullie wel echt goed bezig zijn! Misschien kan er ook iets gedaan worden om zeer lawaaierige voertuigen buiten de dorpskern te houden. BV tusse 23 en 7 u.

 2. Beste,

  Als natuurliefhebber en sportvisser vroeg ik me af of dorpslijst Sander ook plannen heeft viswateren te voorzien in Kontich waar vis wordt op uitgezet en onderhouden. Dit zou een deel van de jeugd in Kontich voorzien van een vrijetijds besteding in de natuur!
  Ik en mijn mede-sportvissers uit Kontich kijken al uit naar uw antwoord!

  Met vriendelijke groeten,
  Achilles

 3. Beste Achilles,

  Rond sport en recreatie hebben we een bevraging gedaan via bijv de Sportraad en die input gebruiken we om naar de toekomst toe een passend beleid te voeren. Uw vraag is in deze context voor ons alvast eerder nieuw. Het is ook niet eenvoudig hierop direct te kunnen antwoorden. Sportvisserij is immers een recreatiesport en kan bijgevolg enkel ingericht worden in daarvoor bestemde gebieden, niet bijv in natuurgebieden of parken. Ook liggen visvijvers meestal in de laagst gelegen gebieden, en zijn daarom ook talrijker langs rivieren. Zelf hebben we in Kontich (Waarloos) om die reden een gemeentelijke visvijver in het laagste deel van de oude spoorwegberm. Maar buiten dat zien we niet direct publiek domein dat hiervoor geschikt is (dwz laaggelegen, goed bereikbaar). Ten gevolge van klimaatveranderingen staan zelfs momenteel bijna al onze parkvijvers en openbare waterlopen droog: dus ook voor de toekomst zal dit het zoeken naar een mogelijke locatie verder bemoeilijkingen. Wel zijn er in de omliggende gemeenten, waaronder Edegem (Buizegem) en Duffel, links en rechts wel enkele viswaters waar deze sport kan beoefend worden, of verderop langsheen de Nete of Rupel waar logischerwijze veel eenvoudiger ruimte voor deze sport kan gevonden.

 4. Bedankt voor je positieve woorden en je steun, Hermine. We hebben de voorbije zes jaren hard gewerkt en vinden het fijn als dit ook gezien en positief ervaren wordt. We hopen dit in de komende zes jaren verder te kunnen zetten.

  Op het vlak van geluidsoverlast hebben we enkele maanden geleden alvast de beslist om de tonnagebeperking voor vrachtwagens in de dorpskernen heel sterk uit te breiden. Enkel wagens beneden de 3,5ton mogen onze dorpskernen nog binnen, met uitzondering van vrachtwagens die komen leveren. De borden zijn nu eindelijk geleverd en onze technische dienst gaat de komende weken starten met het plaatsen ervan. In een volgende legislatuur moeten we misschien ook durven denken om de levertijden te beperken om zo nog meer zware voertuigen tijdens de spits uit de dorpskernen te houden.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *