Wonen in een aangename omgeving

Geplaatst door

Veel inwoners van Kontich en Waarloos vinden een groene omgeving belangrijk. Daar moet de gemeente voor zorgen. Tussen 2013 en 2018 kwam er 16,5 ha natuur bij in Kontich & Waarloos, waarvan 6,5 ha nieuw bos. Maar het werk is nog niet gedaan.

  • Dorpslijst Sander wil doorgaan met bebossing in Kontich en Waarloos. We herstellen de open waterstructuren van beken, grachten en waterbuffers en combineren dit met grassen, kruiden, struiken en bomen. Dit voorkomt verdroging en overstromingen, en creëert tegelijkertijd een gezonde leefomgeving.
  • De natuur ontwikkelen we in veel vormen en trachten we te combineren met andere doelen. Groene speelruimtes zijn bijvoorbeeld avontuurlijker dan plastieken speeltuigen op onze speelpleintjes.
  • Vooral de Kontichse woonkernen snakken naar meer groen en natuur. We willen creatief zijn met straatgroen, woongroen, buurtgroen, tuinen, parkjes en plantsoenen. Het beheer ervan kan zeker gedeeld worden met omwonenden die vrijwillig meewerken.
  • Er komt een park aan Groeningen. Hessenpoelbos is de groene long van Waarloos. De Zandbergen zijn een schitterend groen speelterrein, maar we willen dit gebied beter onderhouden. Het Hof Van Spruyt (Kontich Kazerne) is in privé handen, maar wij zien dit als een prachtig groen speeldomein in de toekomst.

Wonen in Kontich wordt fijn, met pleinen waar plaats is voor gezellige terrasjes, met rust- & stilteplekken. We willen verschillende soorten speelpleinen, voor de allerkleinsten maar ook voor de allergrootsten. En er mogen nog meer zitbanken bijkomen, ook al plaatsten we er de voorbije jaren al tientallen.

De kwaliteit van wonen betekent ook betaalbaar wonen en voldoende sociale woningen, zorgwoningen en een zorgaanbod in de eigen buurt, zodat mensen er kunnen blijven wonen als ze ouder worden.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *