Groeningen: er toch nog iets van maken!

Geplaatst door

Niet onze keuze!

Dit bestuur (NVA-Dorpslijst Sander) kon moeilijk anders dan dit gebied als woongebied aanvaarden:

  • het gebied ligt in het grootstedelijk gebied Antwerpen door een beslissing van de Vlaamse regering op voorstel van het vorige gemeentebestuur, wat een bebouwing van minimaal 25 woningen/ha oplegt.
  • de gronden zijn in eigendom van een private projectontwikkelaar.
  • er bestonden al verregaande plannen van (zie kaartje onderaan)

De lat hoog leggen, mét resultaat!

De vorige vergunningsaanvraag (2012), verdedigd in pers en media door het vorige bestuur, werd door NVA-Dorpslijst Sander in 2013 geweigerd: het betrof immers een klassieke verkaveling, met amper 1,4 ha groen/speelruimte, geen oplossing voor geluid en fijn stof én gericht op autoverkeer.

NVA-Dorpslijst Sander koos er voor om in 2013 rond de tafel te gaan zitten met de ontwikkelaar. Het richtte een trajectgroep met bestuur, ontwikkelaar, buurt, oppositie, actiecomités… op die 13 keer samenkwam en organiseerde 3 infovergaderingen, met volgend resultaat na 3,5j intens overleg:

  • een park van 15 ha (10 ha + 4 ha van de spoorwegzate + patersparkje: groter dan Park Spoor Noord) dat via een netwerk van trage wegen de St.-Ritawijk, Tuinwijk en de nieuwe parkwijk verbindt. Met veel meer dan de wettelijke vereiste hemelwaterbuffering én extra ingrepen buiten het projectgebied om de bestaande overstromingsrisico’s te verkleinen.
  • 3ha schermbos ten westen van E19 (nu al deels aangeplant!) om de open ruimte van Pannenbossen verder te vergroenen.
  • een groene buffer en de toepassing van walwoningen, waardoor het geluidsniveau en het fijn stof van de E19 beneden de Europese norm zal blijven, ook voor de Tuinwijk.
  • een veilige fiets/wandelverbinding met het centrum door een vijf meter brede tunnel onder de  expresweg.
  • een autoluwe schoolomgeving door Pierstraat te knippen: een zwart kruispunt verdwijnt.
  • modern wonen: energiezuiniger dan de Vlaamse normen, sociale en betaalbare woningen, nieuwe woonvormen en een systeem van deelwagens.

Oordeel zelf door de plannen eens met elkaar te vergelijken!

 

Eén reactie

  1. Wanneer gaan ze beginnen aan die tunnel en aan project groenige. Welke voordelen hebben de mensen van de pierstraat? Nu hebben we alleen maar koersen studenten met hun fiets op het Voetpad. Want het fietspad is te druk en niet veilig, volgens de jongeren van de school

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *