Omleidingsweg is geen mirakeloplossing. Enkel indien …

Geplaatst door

Een dure prijs …

Een omleidingsweg snel even aanleggen kan niet: er moet een exact tracé gekozen worden en er moeten gronden onteigend worden, we schatten 3 ha. En die moeten gecompenseerd worden, maar waar? We geven er de enige open ruimte tussen Kontich en Edegem mee op: in een ruimte die nu gezond is, zullen fijn stofwaarden pieken. En wat met de huidige landbouwactiviteit en waterhuishouding: grote delen liggen nu al in overstromingsgebied en nieuwe weginfrastructuur gaat onze waterbuffering verminderen met net een hoger risico op overstromingen.

En geen structurele oplossing …

Het is geen mirakeloplossing voor de mobiliteitsproblemen (filetijd en verkeersdruk in het centrum zullen met amper 20% dalen): extra infrastructuur trekt ook extra verkeer aan. De tijd dat je aanschuift, daalt er niet door. Misschien wel even kort na de ingreep, maar niet op de lange termijn. De omleiding is trouwens ook niet korter en heeft meer verkeerslichten: liefst 6-7 alvorens je de E19 oprijdt.  Je haalt dus niet veel autoverkeer weg uit het centrum, maar je krijgt wel verkeer bij op de omleidingsweg. Tenzij je het autoverkeer in het centrum onmogelijk of toch veel moeilijker maakt. Maar dan moet je  doorgaand verkeer bemoeilijken of (quasi) onmogelijk maken.

Conclusie: Dorpslijst Sander wil geen schaarse groene ruimte laten sneuvelen voor een dure ingreep die de problemen niet oplost. Enkel mits ingrijpende mobiliteitsingrepen in het centrum kan er sprake zijn van de omleidingsweg.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *