Kontich Kazerne ontdekken

Geplaatst door

Welkom in Kontich-Kazerne, genoemd naar de voormalige legerkazerne vlakbij het station. Nu nog zie je de laatste gerestaureerde overblijfselen ervan staan, waar de restauratiewerken van de Kazernepoort volop aan de gang zijn. Kontich-Kazerne is één van de groenere wijken in de gemeente en trekt door de aanwezigheid van de plaatselijke wijkschool ‘Sint-Montfort’ heel wat jonge gezinnen aan.

Kontich Kazerne groeit nog steeds, bestaand woongebied wordt meer en meer bebouwd, maar de noodzakelijke voorzieningen om de verkeersdruk op te vangen, voor senioren en voor kinderen, zijn niet gevolgd. Tevens merken we een toename van het autogebruik. Daarom willen we Kontich Kazerne op andere manieren met het centrum verbinden. Een verdere uitbreiding van de fietsinfrastructuur, onder andere via de Duffelsesteenweg, moet ervoor zorgen dat dit niet enkel met de wagen gebeurt.

(1) Het station. Ongetwijfeld een troef voor de gemeente Kontich, zeker met een ligging naast de fietsostrade. Het is een toegangspoort van waaruit omliggende woonkernen, bedrijvenparken, recreatiegebieden eenvoudig en snel bereikt kunnen worden en alleen daarom al verdient het plein een herinrichting:

  • een herinrichting met oog voor fietsers en voetgangers, een kiss-and-ride zone.
  • een nieuw aan te leggen fietspad in de Ooststatiestraat. Dit alles met maximaal behoud van groen en bomen.
  • een fietshelling om de perrons bereikbaar te maken voor fietsers en om makkelijk naar Lint & Lier te kunnen fietsen.
  • extra beveiliging van de fietsenstallingen om het aantal fietsdiefstallen te verminderen.
  • bijkomende herlaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen, zowel wagens als fietsen.
  • een shuttle vanuit het station om de verkeersdruk op de gemeente Kontich te verlichten.

In de buurt staan veel fietsen op de voetpaden geparkeerd. Een proefproject met gemeenschappelijke veilige fietsenstallingen in bijvoorbeeld de Gallo-Romeinenlaan zou dit kunnen verbeteren.

Het station is ook gelegen naast de gecontesteerde helihaven in Lint. Dorpslijst Sander zal dit dossier de komende jaren blijven bewaken.

(2) De Meylweg en het Hof Van Spruyt. Te bereiken langs mooie groene zichten waarvan we willen dat ze behouden blijven. Dit kan in de toekomst, via een aftakking van de fietsostrade, een fietsroute richting Delhaize worden. Iedereen ziet dat de laatste jaren de recreatiedruk in de Meylweg sterk is toegenomen. Voor deze recreatiesite moeten we op mobiliteitsvlak enkele doortastende beslissingen nemen. We willen immers dat ouders hun kroost met de fiets naar de sportclub kunnen laten rijden.

Om via deze kant van Kontich Kazerne op een veilige manier Kontich dorp te bereiken opteren we voor de suggestie van de sportraad nl. een fietsbrug ter hoogte van de Bautersemstraat. Dit zou dan tevens het autoverkeer dat van de Ooststatiestraat komt en richting Mortsel gaat, vlotter laten verlopen en zo op zijn beurt de druk op de Meylweg verlichten.

(3) Het centrum van Kontich Kazerne ligt rond de kerk. Hier vinden we naast het kerkgebouw ook de bibliotheek, de Chirolokalen, de Sint-Montfortschool, de plaatselijke supermarkt, een apotheek, een bloemenwinkel, een dagbladhandel en bakkers. Op deze site heeft zich de laatste jaren heel wat afgespeeld. Zaal Pronkenborg werd de plek waar het Wijkoverleg Kontich Kazerne haar uitvalsbasis heeft en waar heel wat voorstellen rond mobiliteit en wijkwerking met de gemeente werden besproken. Hier onstonden ook heel wat nieuwe initiatieven zoals de kunstmarkt op het stationsplein, het nieuwjaarszingen, de nieuwjaarsreceptie, KOKAZ Koers, openluchtfilm, mooiste voortuinverkiezing en de lenteschoonmaak.

Hier vinden we één van de eerste schoolstraten van Vlaanderen die het mogelijk maakt dat de kinderen uit de buurt op een veilige manier naar school kunnen. Hier komt ook de nieuwe buitenschoolse kinderopvang, binnen de schoolmuren van de Sint-Montfortschool. In de toekomst wil Dorpslijst Sander immers meer en meer richting multifunctioneel gebruik van reeds beschikbare infrastructuur.

Sinds kort startte het nieuwe buurthuis “Den Alf” een aantal nieuwe initiatieven op voor de wijk. Op deze site komen enkele seniorenflats, maar ook dagvoorzieningen voor senioren zijn belangrijk. Dit alles moet met een goede visie gebeuren waarbij we niet elk gebouw apart bekijken maar de volledige site met bibliotheek en Pronkenborgzaal in ogenschouw nemen. Voor de toekomst van Kontich Kazerne is dit cruciaal voor de manier waarop er in de toekomst geleefd zal worden.

Het Broekbos moet één van de groene longen van Kontich Kazerne blijven. We bekijken wat de mogelijkheden van een betere toegankelijkheid en trage wegen zijn van het gebied voor de wijk.

(4) De grote groene recreatieruimte bevindt zich aan de rand van Kontich Kazerne op de grens met Waarloos. Hier plantten vele vrijwilligers de laatste 6 jaar 2 nieuwe bossen aan. Er kwam meer ruimte voor water zodat zowel Lint als Kontich Kazerne in de toekomst gevrijwaard worden van wateroverlast. Veel inwoners herinneren zich nog de winter van 2016 waarbij deze zone volledig onder water stond en er zo voor zorgde dat Kontich Kazerne gespaard bleef van ergere problemen. Het zicht op deze groene ruimtes zullen we vrijwaren.

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *