Een stem voor Sander is een stem voor duurzaamheid

Geplaatst door

De afgelopen 6 jaar heeft Dorpslijst Sander het thema Duurzaamheid op de lokale agenda geplaatst, gaande van een totale afbouw van pesticiden, elektrische/CNG wagens, bijen/vlindervriendelijke initiatieven tot het ondersteunen van de eerste initiatieven rond circulaire en lokale economie (Samentuinen, plukboerderij, energiecoöperatieven). Zes Jaar geleden was Dorpslijst Sander al aan het rondfietsen in de gemeente om het fijnstof te meten in onze drukste straten. De resultaten van Curieuzeneuze en de vrijgave van de stikstofkaart bevestigen wat we al lang weten: we overschrijden overal in Vlaanderen de milieukwaliteitsnormen en we rijden té veel korte afstanden met de wagen wat al onze woonstraten letterlijk verziekt. De negatieve effecten op hart- en vaatziekten zijn al aangetoond. Het is een kwestie van tijd dat ook een link gelegd wordt naar ons psychisch welzijn tot zelfs dementie. En net is door de Wereldgezondheidsorganisatie eindelijk ook geluidsoverlast officieel als milieu- en welzijnsrisico erkend.

En we gaan het hier echt niet oplossen door het teveel-aan-auto’s probleem te verplaatsen naar de laatste open ruimten met meer en nieuwe wegen. In plaats van iedereen in de auto te blijven duwen, autoverkeer tot onder de kerktoren (ondergrondse parkeergarage) aan te trekken, moet een toekomstig (lokaal en regionaal) beleid prioritair inzetten op de alternatieven. In feite weten we het al, maar zitten velen nog in de ontkenningsfase: in het toekomstscenario wordt de auto het alternatief en de fiets ‘mainstream’ voor woon-school/werk/winkelverkeer. Elke fietser beloont de autobestuurder trouwens tweemaal: een eerste keer door een impact te hebben op de file, een tweede keer door minder fijnstof en dus gezondere lucht te produceren. En, een investering in een voetpad of fietspad, is niet alleen goedkoper, het betaalt zich in veelvoud terug. Dat is niet het geval voor auto-infrastructuur dat zich zelden tot nooit terugbetaalt. Tenzij we de klimaateffecten niet in rekening brengen, natuurlijk…!

We moeten ook duurzamer omspringen met energie, open ruimte en natuur, wonen. De eerste energiecoöperatieven zagen het licht en we zetten de eerste succesvolle stappen in klimaatwijkinitiatieven. We hebben als minderheidsfractie doorgewogen op het woonbeleid, en we moeten dit doorzetten. Ook wij hadden liever 20ha meer groen, maar vriend en vijand moet toegeven dat Parkwijk Groeninge het eerste woonproject is in Kontich waar oplossingen voor geluid, fijnstof, water en open ruimte niet enkel de uitgangspunten waren maar het ook tot aan de eindmeet gehaald hebben. Andere woonprojecten zijn steevast compacter, met een kleinere voetafdruk en meer én doorwaadbare publieke ruimte. Binnen grootstedelijk gebied moet kwaliteit en duurzaamheid de ruggengraat blijven van elke nieuwe invulling. Het beleid van de afgelopen 6 jaar is een trendbreuk met het verleden. De bestaande parken in het centrum worden uitgebreid, hertekend en krijgen ruimte voor water(infiltratie). Het eerste Hemelwaterplan in de Zuidrand zet volop in op die klimaatadaptatie.

Het nieuwe klimaatrapport is net gepubliceerd en het oogt niet fraai. Als we, ook lokaal, gewoon doen (sic), dan gaat de temperatuur met meer dan 3 graden stijgen. Een catastrofe, voor biosystemen, economie en welzijn. In het laatste decennium besteedden we 2,550 miljard euro voor herstel tengevolge van natuurrampen; een veelvoud vergeleken met het decennium daarvoor. En het gaat exponentieel de hoogte in als we dit soort beleid verderzetten. Een ‘wake-up call is dringend nodig. Maar wij zijn al wakker…

Als we, ook lokaal, het samen anders aanpakken, dan kunnen we mee helpen dit onder de 2 graden te houden. Maar hier hebben we heel wat politiek voluntarisme nodig en vooral moedige politici die een visie-langer-dan-één-legislatuur met overtuiging verdedigen.

Dorpslijst Sander heeft die kennis in huis én nu ook de ervaring!

Een stem voor ons is een stem voor een duurzame toekomst voor de volgende generaties.

Wim Annaert

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *