Brieven aan Bart “Hoogmoed & slordige besluitvorming”

Geplaatst door

Beste burgemeester,

Wordt Kontich goed bestuurd? Daar moesten we tijdens de gemeenteraad van deze maand helaas aan twijfelen. Van al onze opmerkingen die we de week voor de raadsvergadering overmaakten, pikten jullie er slechts enkele op. De meeste onvolkomenheden legden jullie ongewijzigd aan de gemeenteraad voor. Hoeveel moeite we ook deden om de knelpunten aan de raadsleden toe te lichten, de gammele voorstellen van de meerderheid werden zonder blozen goedgekeurd. Het resultaat is niet fraai. We geven een overzicht van de fouten.

De Kontichse vertegenwoordiger in de energiesector werd aangesteld voor de verkeerde organisatie. Het mandaat situeert zich in de intercommunale distributienetbeheerder ‘Fluvius Antwerpen’. De tekst van het besluit sprak over ‘Fluvius’. Dat is een andere organisatie (de fusie van Eandis en Infrax) van privaat recht, waarin geen vertegenwoordiger van de gemeente Kontich kan zetelen. Twee verschillende organisatie met bijna dezelfde naam, het is natuurlijk verwarrend.

In de intercommunale IGEAN milieu & veiligheid, die onder andere in staat voor de huisvuilophaling en het containerpark, heeft Kontich geen eigen vertegenwoordiger meer. Jullie duidden Koen Helsen aan als onze vertegenwoordiger. De heer Helsen is de schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit in de gemeente Kapellen. Hij is niet eens bevoegd voor milieuzaken of afvalbeleid. Hoe gaat die man de Kontichse belangen verdedigen bij Igean? De keuze voor Koen Helsen als vertegenwoordiger wordt niet gemotiveerd. Nochtans is er een motivatieplicht voor elke beslissing die de gemeente neemt.

Voor de financieringsintercommunale IKA is het nog erger. Daar heeft Kontich helemaal niemand meer als vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Nochtans beheert IKA een deel van het vermogen van de gemeente Kontich, onder andere miljoenen euro’s investeringen in de energiesector. De vorige jaren volgde de schepen van financiën (N-VA) dit van dichtbij op. Vinden jullie dat niet meer belangrijk?

De gemeente Kontich heeft recht op drie vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor Woonweb. Toch wilden jullie slechts twee personen aanduiden uit de eigen rangen. Onze fractie stelde een derde kandidaat voor maar die stemden jullie weg. Zo blijft deze stoel onbezet. Kontich laat hier kansen liggen.

Het OCMW wijzigt het huurcontract van een noodwoning. De beslissing wordt aan de raad voorgelegd zonder het contract zelf in de bijlage toe te voegen. Ondanks ons aandringen, keurt de raad de huurovereenkomst goed, zonder kennis van de volledige overeenkomst. Tot overmaat van ramp bleek dat de leden van het schepencollege de huurovereenkomst ook niet gezien hebben…

Voor vele mensen zal dit alles wat theoretisch overkomen. Maar wie vertrouwd is met bestuursfuncties, zal beamen dat hier kansen verloren gaan. Het huidige bestuur maakt fouten en neemt onnodige risico’s. Dorpslijst Sander was al langer ongerust over de beleidskeuzes van de nieuwe meerderheid. We moeten nu ook vaststellen dat men nonchalant bestuurt. Erger nog, men blijft stoïcijns doof als we fouten aanwijzen en verbeteringen voorstellen.

Kan je dit bijsturen, Bart ?

Vriendelijke groet,

Joost Fillet

Fractieleider gemeenteraad voor Dorpslijst Sander

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *