Kontichs bestuur onderschat COVID-19 pandemie

Geplaatst door

De gemeente Kontich organiseerde haar gemeenteraad van april nog als een gewone bijeenkomst in de raadszaal. Daarmee gaat onze gemeente in tegen de corona-richtlijnen. Dorpslijst Sander riep burgemeester Seldeslachts ter verantwoording en pleitte voor een digitale vergadering. Burgemeester Seldeslachts beweert dat er raadsleden zijn die niet digitaal kunnen werken en dat hij niemand wil uitsluiten. Dat vinden we als motivatie te zwak. Als het zo is, dan kan de gemeente de gemeenteraad toch digitaal organiseren mits deze personen te begeleiden en te ondersteunen.

Elk lid van onze fractie heeft voor zichzelf beslist niet deel te nemen aan de gemeenteraad van april aangezien elkeen ervan overtuigd is dat een fysische bijeenkomst van meer dan 20 mensen in een afgesloten vergaderruimte onvoldoende garanties biedt. Bijgevolg besloot onze fractie fysiek afwezig blijven op de bestuurlijke vergaderingen van 20 april 2020. De raadsleden van Dorpslijst Sander hebben gezamenlijk, via een digitaal conversatieplatform, de live-streaming van de gemeenteraad gevolgd.

Bovenop onze fractieleden waren nog twee personen afwezig, waaronder iemand van de meerderheid. De fysieke vergadering kan ook raadsleden weerhouden van deel te nemen omdat ze zelf of één van hun gezinsleden tot de risicogroep behoren. De stelling van de burgemeester dat een fysieke vergadering meer raadsleden doet deelnemen, kan dan ook niet volgehouden worden.

Tijdens het volgen van de live-streaming stelden we vast dat tussen de verschillende raadsleden die wel aanwezig waren, slechts één stoel opengelaten was. We vermoeden dat de verplichte anderhalve meter social distancing niet gerespecteerd werd.

De indruk ontstaat dat de lokale overheid in Kontich de ernst van COVID-19 en het belang van de noodzakelijke maatregelen onderschat heeft en daarom pas, na onze tussenkomsten, een stappenplan heeft gegenereerd. Het lokale bestuur heeft een belangrijke voorbeeldfunctie om de naleving van de richtlijnen door de inwoners, hoog te houden. Deze voorbeeldfunctie heeft Kontich helaas niet getoond in dit geval.

Eén reactie

  1. Beste,

    De fiets straten zijn een heel mooi initiatief en moet zeker worden toe gejuicht maar mss moeten jullie ook eens denken aan het sluikstort dat er in en rond het Sint-Jansplein ligt elke week opnieuw. Het lijkt hier wel Schaarbeek te zijn er is wel 1 verschil in Brussel word het opgeruimd in Kontich blijft alles liggen

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *