‘Winkel Hier’-actie

Geplaatst door

Op de gemeenteraad stond de ‘Winkel Hier’-actie ter stemming om de lokale middenstand te ondersteunen.De kosten voor deze actie komen uit het ‘coronafonds’. Dorpslijst Sander vindt dat steun uit dat fonds vooral moet gaan naar wie dit echt nodig heeft, naar wie geleden heeft onder deze coronacrisis. We stelden daarom een actie voor waarbij burgers die dit willen, hun bon(nen) kunnen terug doneren aan een sociaal fonds. Hier werd niet op ingegaan.Uiteraard hebben ook de winkeliers nadelen ondervonden van de crisis. Omdat het lokaal winkelen belangrijk is, vinden we een actie ten gunste van de middenstand wel op zijn plaats. Dat men de sociale aspecten niet in overweging wil nemen, vinden we een gemiste kans. Een overheid is er voor iedereen. Ze moet de solidariteit onder burgers hoog in het vaandel dragen.Onze fractie stemde vòòr de steunactie voor de winkeliers. Maar met één symbolische onthouding van Joost Fillet, protesteerden we tegen het ontbreken van de sociale insteek.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *