Vijf jaar onderhandelen voor een veel te klein resultaat

Geplaatst door

Sinds 1 januari 2016 behoort de Kontichse Brandweer samen met alle corpsen rond Antwerpen tot de grote Brandweerzone Rand. De overdracht van de gebouwen was daarbij een heet hangijzer. Nu pas is daarover een akkoord tussen de 21 betrokken gemeenten.

Burgemeester Bart Seldeslachts is tevreden met het resultaat. Hij voerde de onderhandelingen voor Kontich van a tot z en leidde die zelfs in de periode dat hij de voorzitter was van de brandweerzone.

Natuurlijk is iedereen blij dat er eindelijk een oplossing is en dat Kontich vanaf dit jaar een gebruiksvergoeding van 52.722,15 euro per jaar ontvangt voor het gebruik van de Brandweerkazerne. Weinigen schijnen te beseffen dat dit deels een vestzak-broekzak operatie is. Kontich betaalt immers elk jaar ruim 665.000 euro aan de brandweerzone als werkingstoelage.

In 2007 bouwde Belfius (toen Dexia) de brandweerkazerne van Kontich in een leasingformule waarvoor onze gemeente elk jaar ruim 93.000 euro aan Belfius betaalt. De vergoeding van 52.722,15 euro per jaar die de gemeente nu krijgt, is ruim onvoldoende om de reële kostprijs van het gebouw te dekken.

Bovendien is er tijdens de onderhandelingsperiode van 5 jaar enkel een symbolische vergoeding van 1 euro per jaar uitbetaald aan de gemeente Kontich. Voor Dorpslijst Sander zou het logisch zijn dat de 52.722,15 euro ook met terugwerkende kracht voor de voorbije periode zou uitbetaald worden. Naar ons oordeel laat Bart Seldeslachts hier ruim 200.000 euro voor onze gemeente schieten.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *