Vier voorstellen om sociaal beleid in Kontich te verbeteren

Geplaatst door

Vier voorstellen om sociaal beleid in Kontich te verbeteren door Linda Achten en Marjan De Nayer, raadsleden van Dorpslijst Sander in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 

Het Bijzonder Comité van de Sociale dienst organiseert  2 x per jaar een extra overleg om de maatschappelijke tendensen te bespreken en voorstellen te formuleren over het sociaal beleid van onze gemeente. Deze extra vergadering was een voorstel van Dorpslijst Sander in het begin van deze legislatuur.

In voorbereiding tot de vergadering op 14 oktober met als agenda onder meer steunmaatregelen voor de OCMW’s in het kader van Covid 19 werden door Marjan en Linda een aantal voorstellen ingestuurd:

  • eerste voorstel : het versterken van digitale vaardigheden, vooral bij gezinnen en kinderen uit kansengroepen. Voor dit punt was er een brede consensus in de hele vergadering.
  • tweede voorstel : bestrijden van gezinsarmoede en kinderarmoede door meer aanklampende zorg. We stelden kort een aantal methodieken voor uit andere gemeenten. Het voorstel tot meer aanklampende zorg wordt meegenomen in het bestaand aanbod van de Dienst Welzijn 
  • derde voorstel : een uitbreiding van de financiële tegemoetkoming voor zuigelingenmelk bij kwetsbare gezinnen omdat deze voeding belangrijk is in het eerste levensjaar, maar ook duur.  Voorstel aanvaard.
  • vierde voorstel : steun voor gezinnen van wie de woonkost erg hoog is in verhouding tot het inkomen. Voorstel wordt onderzocht.

Dorpslijst Sander is uiteraard blij dat onze suggesties ingang vinden, en dat de Dienst Welzijn van de gemeente een aantal ideeën verder zal uitwerken. Tevens  hoorden we dat de keuze zou worden gemaakt voor duurzame maatregelen, die blijven ook na de pandemie. Wij volgen dit zeker verder op, en zijn altijd bereid tot verdere medewerking.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *