Verkavelingsdruk op Kontich Kazerne

Geplaatst door

Momenteel lijken de bouwprojecten wel als paddenstoelen uit de grond te schieten in Kontich Kazerne. Er werden de afgelopen tijd al heel wat projecten gerealiseerd zoals in de Montfortstraat en achter het Vitsenveld of er zijn werken in een planningsfase of al aan de gang zoals in de Pronkenbergstraat. Het lijkt op een masterplan voor Kontich Kazerne onder het motto projectontwikkelaars, doe jullie ding!

We willen natuurlijk niemand ontzeggen om in dit aangename deel van Kontich te komen wonen, maar een stijgende bevolkingsdichtheid brengt wel specifieke problemen met zich mee: de parkeerdruk stijgt, de verkeersdrukte neemt toe en we verliezen de laatste open ruimte. In het licht daarvan zijn we ongerust over een aantal projecten die nog op stapel staan.

Voor sommige van deze projecten is er nog geen officiële aanvraag gedaan en nog geen bezwaarperiode die loopt. Het is pas wanneer het “geel blad” uithangt dat de bezwaarperiode loopt en je de info ook op de site van de gemeente kan vinden. Project Duffelshoek is zo’n voorbeeld. Er is wel al een infoavond geweest, maar nog geen officiële aanvraag bij de gemeente binnen gebracht.

We kunnen iedereen daarom enkel adviseren om zich telkens via de infovergaderingen goed te informeren en elk project te evalueren op zijn impact op mobiliteit, leefbaarheid, behoud van open ruimte, klimaatvisie enz. Daarna is het aan jou om al dan niet een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan soms nutteloos lijken in jouw ogen, maar weet dat elk bezwaarschrift door de gemeente wordt gelezen en meegenomen in het beslissingsproces. Kruip dus vijf minuten in je pen en stuur je ideeën door. Hoe dat juist werkt kan je terugvinden op www.kontich.be/thema/detail/3355/thomgevingvergunningenopenbaar-onderzoek of je kan ons ook rechtstreeks contacteren via info@dorpslijstsander.be

Geen idee hoe zo’n bezwaarschrift eruit moet zien? Hieronder vind je een voorbeeld voor het project in de Kauwlei. Dit kan je zelf nog verder kan aanpassen, aanvullen, er ideeën uit halen… Je moet er wel altijd op letten het juiste dossiernummer te vermelden. Dit kan je vinden op de website van de gemeente bij de openbare onderzoeken.

Eén reactie

 1. Kunnen we beroep aan tekenen tegen deze vergunning?
  Blijkt dat deze vergunning onderanderen geen rekening heeft gehouden met de mobiliteit van het bijna afgeronde project te Pronkenbergstraat, eveneens niet met het project dat nog in aanvraag is voor de Lintsesteenweg.
  Grootste knooppunten zijn de lichten pronkenbergstraat. met duffelsesteenweg (thv Haribo).
  Hier is in de ochtend vaak zoveel file dat men door de woonwijk rijd.
  Knooppunt kapelstraat kauwlei, het gebeurd dat er nu al politie moet komen staan om het verkeer daar te regelen, deze 20+/u auto’s gaan hier ook geen positieve bijdrage op hebben.
  Vervolgens is er veel groen dat er hier verdwijnt, zeker met het project te kauwlei waar dit ook als opvangbekken en vaak blank staat bij regenval lijkt deze “verharding” alles behalve ideaal.

  Dit allemaal omdat er 10jaar geleden genoeg geld onder de tafel is geschoven om al een goedkeuring te krijgen?
  Doen zij hier aan enige groen compensatie, of word kontich-kazerne gewoon volgebouwd?
  Als je kijkt op immoweb zijn er ruim genoeg woningen te koop die nu nog niet eens verkocht geraken, wat is de meerwaarde dan van deze vele wooneenheden?

  mvg,
  Mickel

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *