Ontsluitingsweg Altenapark

Geplaatst door

Jammer, dat schepen Karel Van Elshocht ons beschuldigt van onwaarheden en onrust zaaien. We houden ons bij de feiten en lezen in het RUP-dossier zwart op wit (p25.) : “Verder kan een nieuwe ontsluitingsweg tot het cultureel centrum en de serviceflats worden voorzien vanaf de Mina Telghuislaan. Er kan dan worden gekozen om de bestaande toegangsweg vanaf de Antwerpsesteenweg al dan niet te behouden voor gemotoriseerd verkeer. Indien de toegangsweg blijft behouden, kan dit in combinatie met de nieuwe ontsluitingsweg via de Mina Telghuislaan, reeds zorgen voor een betere spreiding van de verkeersstromen.”

Naast een bijkomende ontsluiting, die meer autoverkeer in het park zal trekken, niet minder, is er in de plannen ook sprake van twee mogelijke nieuwe parkings in het park. Als er moet geparkeerd worden, dan is dat voor ons uiteraard buiten het park te doen. Waarom koopt de gemeente een deel van het park bij aan om vervolgens aan de andere zijde van het park parking te maken? Ondertussen zijn er bomen gekapt in het park aan de perceelgrens met de notaris, waar op de plannen ook een alternatieve ontsluitingsweg staat ingetekend. We wonnen informatie in die ons kan gerust stellen op dit punt: Er zijn inderdaad een aantal jonge wilgen verwijderd die overhingen naar de tuinen. De bedoeling is daar meer zoomvegetatie te krijgen. De ingreep heeft dus geen verband met het RUP.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *