ongerustheid over plannen Altenapark

Geplaatst door

Er is ongerustheid bij de buurtbewoners over de plannen die het Kontichse bestuur maakt voor het Altenapark. De meerderheidspartijen kwamen met planningsdocumenten die melding maken van mogelijke extra parking en mogelijke extra ontsluitingswegen in het park. Dorpslijst Sander vraagt een duidelijk standpunt over drie stellingen aan de gemeenteraad van aanstaande maandag 22 februari.

šŸŒ³ Bij de inrichting van het Altenapark mogen geen bijkomende parkeerplaatsen voor gemotoriseerde voertuigen komen, bovenop het aantal plaatsen voorzien in de omgevingsvergunning.

šŸŒ³ Er mag geen bijkomende verharding in het park aangebracht worden. Er moet gestreefd worden naar een netto ontharding.

šŸŒ³ En er mag geen bijkomende toegang voor gemotoriseerd verkeer voorzien worden.We hopen dat de voltallige gemeenteraad de drie principes onderschrijft en dat op die wijze de parkfunctie in Altena kan versterkt worden en het gemotoriseerd verkeer zoveel als mogelijk uit het park geweerd kan worden.

Lees meer in HLN

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *