Het ruimtelijk uitvoeringsplan Meylweg schiet te kort

Geplaatst door

Het plan dat maandag door de gemeenteraad werd goedgekeurd, brengt nog meer bebouwing, doet fietsers omrijden en brengt niets bij voor klimaat en natuur.2,4 hectare groene ruimte wordt omgezet naar recreatiegrond die bijkomend mag verhard én overkapt worden. Het plan tekent nieuwe trage wegen in met als doel de fietsers te laten omrijden. Helaas ontbreekt de meest logische en kortste verbinding tussen Kontich centrum en de recreatiezone: de bestaande buurtweg zijn van de Kleine Meylstraat tot aan de Meylweg. Het plan zou natuurverbindingen kunnen leggen tussen de oude spoorwegberm en het Broekbos en Hof Van Spruyt. De vallei van de Bautersembeek zou als een natuurlijk verbindingselement uitgewerkt moeten worden, voor droogtebestreiding en verkoeling. Maar jammer genoeg blijven alle kansen voor natuur en klimaat dode letter. Dat moet allemaal veel beter als het Kontichs bestuur haar klimaat en duurzaamheidsdoelen ernstig neemt.

Lees er nog meer over in GVA

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *