de meest kwetsbare inwoners niet in de steek laten

Geplaatst door

Gezonde en gevarieerde voeding is voor iedereen heel belangrijk. Dagelijks een verse warme maaltijd maken is helaas voor vele mensen niet vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, die geïsoleerd wonen, met beperkte mobiliteit, met dementie, met angst, voor wie het organiseren van de inkopen of het koken erg moeilijk is. De gemeentelijke diensten en het OCMW kunnen heel wat betekenen voor deze mensen. In Kontich kon iedereen die niet zelf kan koken, beroep doen op de maaltijddienst van het OCMW. Het zijn vooral 80-plussers die daarop rekenen. De tussenkomst van het OCMW voor warme maaltijden werd gisteren door de raad voor maatschappelijk welzijn helaas afgeschaft. Dorpslijst Sander stelt voor om de warme maaltijdvoorziening in Kontich uit te breiden. Er zou meer keuze moeten zijn, meer dan enkel één leverancier. Thuisbedeling moet zeker blijven, maar daarnaast zouden mensen de mogelijkheid moeten krijgen om samen te eten. Naast het aanbod van het dienstencentrum De Wilg in De Hazelaar zijn buurtrestaurants ook mogelijk in Den Alf (Kontich Kazerne) in seniorenlokaal De Arend (centrum). We zien ook mogelijkheden in het oude gemeentehuis van Waarloos dat nog steeds leeg staat. Er moet zeker niet minder maar meer worden ingezet op het bekendmaken van het aanbod aan warme maaltijden aan huis.“We leven in crisistijden. Vele mensen hebben het moeilijk. Onze gemeente mag de meest kwetsbare inwoners niet in de steek laten”, zeggen Joost Fillet en Marjan De Nayer van Dorpslijst Sander.

We zijn dan ook blij te lezen in GVA dat men na ons aandringen de dienstverlening niet wenst af te schaffen. We rekenen erop dat een nieuw reglement mét steunmaatregelen op de eerstvolgende OCMW-raad wordt goedgekeurd. Zo niet, dan beschouwen we deze levensnoodzakelijk hulp als afgeschaft en dat zou een politiek schandaal zijn. De foto bij het artikel in GVA is van OCMW Zottegem. Misschien kan schepen Cindy Vanbaeden daar eens in de leer gaan?

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *