Waarom het geen goed idee is om lokale besturen meer armslag te geven bij de uitbetaling van leeflonen

Geplaatst door

Een dertigtal OCMW-raadsleden voor N-VA, waaronder de Kontichse voorzitter Cindy Vanbaeden, pleitten er vorige week voor om lokale besturen meer armslag te geven bij de uitbetaling van leeflonen. Vier experts van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven houden een aantal claims uit dat opiniestuk tegen het licht. Ze laten geen spaander heel van het N-VA betoog en doorprikken hun schijnargumenten. De OCMW’s hebben nu al de mogelijkheden om passende hulp te bieden, maar wel binnen een vastgesteld kader. En dat is maar goed ook. Het verder decentraliseren van beslissingen tot op het lokale niveau kan maatwerk toelaten, maar heeft mogelijks erg perverse effecten. Het leidt tot een grotere ongelijkheid tussen gemeenten en tot een lager beschermingsniveau van diegenen die nergens anders terechtkunnen dan bij het OCMW.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *