Onze gemeente stapt blind in nieuwe woonvennootschap ‘Thuisrand’. Wij zien risico’s

Geplaatst door

Onze gemeente stapt blind in nieuwe woonvennootschap ‘Thuisrand’. Omdat minister Diependaele een herstructurering oplegde, wordt De Ideale Woning opgedeeld in vier stukken, waarvan één nieuwe woonmaatschappij voor de gemeenten in de Zuidrand met als benaming Thuisrand. Het is een zware en ingewikkelde operatie met nogal wat risico’s.

De gemeenteraad kreeg de beslissingen vandaag op haar bord, maar de financiële cijfers ontbraken. Nochtans waarschuwt de minister in een brief voor de penibele financiële situatie van de nieuwe woonmaatschappij. Hij wijst op de hoge personeelskost en de onduidelijkheid over de geldmiddelen. De minister attendeert ons dat de opbrengsten uit de het hoge aantal geplande verkopen van patrimonium enkel mogen gebruikt worden voor nieuwe sociale woningen te bouwen of te renoveren. Niet voor personeel te betalen of voor andere kosten te dekken. Hij plaatst de nieuwe maatschappij Thuisrand van bij aanvang onder verhoogd toezicht van een begeleidingscommissie.

Toen we dit lazen, vroegen we om de financiële situatie te mogen kennen alvorens de beslissing te nemen. Daar wilde schepen Vanbaden niet op ingaan. Ze vertelde dat er een spreekverbod afgesproken zou zijn binnen de stuurgroep. We stelden voor om de zaak enkele weken uit te stellen om eerst de juiste gegevens te kennen alvorens te beslissen. Er was nog tijd tot 15 mei, maar van uitstel wilde ze ook niet weten.

Resultaat: CD&V heeft zich onthouden bij de stemming, Dorpslijst Sander heeft tegen gestemd, Vlaams Belang is ons gevolgd en de meerderheidspartijen Open VLD en NVA hebben de zaak goedgekeurd, zonder de gevolgen te kennen.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *