Rond het park: Sint-Rita, Tuinwijk en Groeningen

Geplaatst door

Sint-Rita, bedevaartsoord (1) van de patrones van de hopeloze gevallen. Voor de bewoners  van de wijk is het de ideale uitvalsbasis naar het centrum, maar de wijk is ook vlot ontsloten via de oprit naar de snelweg. Een bakker, frituur en een ietwat onderkomen speelpleintje en één keer per jaar een kermis en een koers. Hete hangijzers zijn de komst van de nieuwe wijk en de overstromingsproblematiek. Dorpslijst Sander wandelt met je door haar plannen.

In 1973 kregen de Kontichse wijken Sint-Rita en Tuinwijk een autostrade in hun achtertuin en de expressweg naar het oprittencomplex sneed de bewoners af van het dorpscentrum. De voorbije jaren brachten we bijkomende geluidsschermen aan die de overlast wat moeten temperen.

De plannen voor een groot park (2) en een nieuwe woonwijk Groeningen zijn omstreden. Maar dankzij de onderhandelingen die Dorpslijst Sander voerde met de eigenaar, werden de oude plannen vernietigd en leveren de nieuwe plannen nu wel voordelen op voor de huidige en de toekomstige bewoners.

Er komt een stevige buffer met de E19 (3) die zowel geluidshinder als fijnstofconcentratie sterk zal doen dalen. Er zijn sociale woningen voorzien, betaalbare woningen én ruime kansen voor nieuwe woonvormen. Op de helft van het gebied komt het grootste park van Kontich. Deze verbindende ontmoetingsplek voor Tuinwijk, Sint-Rita én de nieuwe Groeningenwijk is misschien de belangrijkste verwezenlijking van het project. De waterbuffercapaciteit van het gebied wordt vergroot. Een fiets- en voetgangerstunnel (4) zal een korte en veilige verbinding maken met het centrum. Zowel de bewoners als de scholieren van het Sint-Ritacollege gaan erop vooruit!

De woonkwaliteit rond de kerk en het Sint-Ritacollege kan beter:

Voor de school komt er een nieuw en autoluw plein (5), geïntegreerd met het bestaande pleintje. Het drukste en gevaarlijkste kruispunt van Kontich kan ontlast worden door de bouw van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de expressweg. In de verkavelingsvergunning is ruimte voorzien voor een buurtwinkel en voor kinderopvang. We maken plannen voor het uitbouwen van buurtgerichte zorg zodat oudere bewoners in de wijk kunnen blijven wonen.

Het parkje van de paters (6) integreren we in het grote nieuwe parkcomplex.

In de Rijkerooistraat, stroomopwaarts van de Mandoerse beek, is ruim 4 ha grond aangekocht om een waterbuffering van liefst 66 miljoen liter water aan te leggen. Dit moet de piekdebieten tijdens zware regenbuien opvangen en Sint-Rita beschermen tegen overstroming. Dorpslijst Sander wil ook dit de komende jaren uitgevoerd zien. Eindelijk is er een echte oplossing in zicht

De Tuinwijk (7) is een unieke plek in Kontich. De speeltuin (8) werd er volledig vernieuwd met natuurlijke materialen.

(9) De zone tussen Groeningenlei en Pierstraat is een gebied voor wandel- en fietsrecreatie. We behouden dit karakter en versterken het gebied door het trage-wegenplan. Er werden al heel wat trage wegen gerealiseerd, maar er kunnen er nog meer komen in de toekomst.

Er werd recent een bufferbos (10) aangelegd langs de E19. Van zodra de bomen groot zullen zijn, vormen ze een scherm voor de autoweg.

De Vuile plas (11) is een stukje ongekende wilde natuur en ook de Zandbergen kan nog beter ontsloten worden.

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *